• Bijles Rekenen op Locatie bij Rekenen op Maat MBO

  • Het vak Rekenen wordt op het MBO steeds belangrijker. Er wordt niet alleen gekeken naar je eigen rekenvaardigheid, maar ook naar hoe je deze vaardigheid koppelt aan het beroep dat je wil gaan uitoefenen of een vervolgopleiding. Je hebt als student per periode te maken met huiswerkopdrachten en toetsen die je voorbereiden op het centraal rekenexamen. Belangrijk om te weten is dat Rekenen vanaf het studiejaar 2021-2022 gaat meetellen voor je diplomering. Dit geldt voor de studenten die in het schooljaar 2021-2022 zijn gestart met een Mbo-opleiding.

    Soms heb je als student naast het reguliere onderwijs behoefte aan extra aandacht voor dit vak. Ik verzorg daarom individueel bijles Rekenen op locatie dat ruimte biedt voor volledige persoonlijke aandacht en gerichte aanpak van de specifieke dingen waar je moeite meehebt. Wil jij je rekenvaardigheden verbeteren? Wil jij je goed voorbereiden op de toetsen en het centraal rekenexamen? Dan is het nu je kans om mij als Rekencoach in te schakelen.